Lean & Green Off-Road is een programma van Lean & Green Europe en wordt ondersteund door de Topsector Logistiek. Lean & Green Off-Road helpt verladers en vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Het programma richt zich daarbij op Joint Corridor Development voor beschikbaarheid, schaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van wereldklasse. Dit bereiken we door de samenwerking te faciliteren tussen verladers, vervoerders en stakeholders. Dit doen we dicht bij de ondernemers in hun eigen regio, met toegankelijke tools. Al in 2016 werden de eerste samenwerkingsovereenkomsten gesloten met NewWays Noord-Brabant en Zeeland Connect. Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen in totaal 8 regio’s actief en heeft Lean & Green Off-Road een landelijke dekking.

De regionale aanpak van Lean & Green Off-Road
Hoewel logistiek internationaal georiënteerd is, begint de eerste stap om Off-Road te gaan over het algemeen dicht bij huis. Wanneer deelnemers van Off-Road samenwerken met vervoerders en verladers uit hun eigen regio, vallen herkomst of bestemming vaak al samen. Dit vergroot de kans op het vinden van een joint corridor in hoge mate. Daarnaast willen deelnemers liever niet te veel tijd onderweg zijn voor een bijeenkomst, dus wanneer er kansen in de buurt zijn, wordt dit als drempelverlagend ervaren. Dat vergroot dit de kans op succes. Daarom is samenwerking met regionale partijen een belangrijke pijler onder de aanpak van Lean & Green Off-Road.

Activatie in de regio
Een belangrijke factor bij het vergroten van de modal shift, is door inzicht te geven wat de mogelijkheden zijn. Dat wordt door de regiomanagers gedaan door het gesprek met ondernemers aan te gaan, hun ervaringen te delen door evenementen te organiseren of bijdragen te leveren. Een mooi voorbeeld is het artikel dat eind 2019 is gepubliceerd op Logistiek.nl vanuit NewWays Drenthe. De Auteurs Egbert Wendel en Matthias Olthaar geven in dit artikel aan wat hun lessen zijn binnen het programma, en welke kansen er liggen.

1
Besparingspotentieel

Het besparingspotentieel van het Lean & Green Off-Road ligt in het

  • beperken van de afgelegde wegkilometers
  • verbeteren van de CO2-prestatie.
2
Implementatie

Word lid voor een volledig overzicht van de maatregel

Off-Road

Lid worden van Lean & Green