Het programma

100% samenwerking,

0% emissie! 

Wil jij gaan voor duurzaam transport en daarbij geld besparen? Lean & Green is er voor bedrijven die via hun transport en logistiek gezamenlijk een volgende stap willen nemen in de verduurzaming van hun onderneming. Door ketensamenwerking en optimalisatie in logistieke processen kun je tegelijkertijd kosten besparen. Wij helpen jullie op weg met het verzamelen en analyseren van Carbon Footprint-data. Hieruit volgen gevalideerde inzichten, de basis voor het opstellen en nemen van duurzame maatregelen. Vervolgens geven wij erkenning voor behaalde CO2-prestatieverbetering.

Waarom Lean & Green?

Erkenning van jouw duurzame prestaties.

Veel transportbedrijven willen hun CO2 uitstoot verminderen en een voorbeeld zijn voor duurzaam ondernemen. Lean & Green geeft –door jaarlijks meten van de CO2- erkenning aan de verbeteringen van de CO2 prestatie middels het Lean & Green 5 Star Framework.

Waarom Lean & Green?

Anticiperen op veranderende wet- en regelgeving.

Logistiek kan en moet schoner. Door deel te nemen aan Lean & Green ben je goed voorbereid op de doelstellingen die zijn bepaald met het Nederlandse Klimaatakkoord. 

 

Waarom Lean & Green?

Toekomstbestendig.

Wil je werken aan de toekomst van de logistieke sector? Dan is vooruitlopen op het gebied van duurzaamheid een must. 

 

Waarom Lean & Green?

CO2-reductie én kostenbesparing.

Een lagere CO2 uitstoot betekent een lager verbruik in brandstof en energie. Onze deelnemers rapporteren een besparing van tien tot vijftien procent op hun verbruik. 

 

Waarom Lean & Green?

Jouw CO2 footprint berekenen.

Door de CO2 footprint van jouw bedrijf in kaart te brengen kun je waardevolle informatie over de besparingen die jullie maken delen met jouw klanten. 

 

Het Lean & Green netwerk

Innoveren en co-creëren in de logistiek.

Samenwerking met branchegenoten, opdrachtgevers en overheid helpt de logistieke sector te verduurzamen. Bij onze evenementen ligt dan ook de nadruk op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen.   

 

Waarom Lean & Green?

Bespaar kostbare tijd.

Geen zorgen meer over het maken van een nieuwe CO2-calculatie of het regelen van de verplichte Europese Energie-Audit. Door deel te nemen aan Lean & Green bespaar je een hoop tijd. 

 

Erkenning van jouw duurzame prestaties.

Anticiperen op veranderende wet- en regelgeving.

Toekomstbestendig.

CO2-reductie én kostenbesparing.

Jouw CO2 footprint berekenen.

Innoveren en co-creëren in de logistiek.

Bespaar kostbare tijd.

Lean & Green is er voor en door Europese ondernemers en organisaties zoals jij

Lean

Om bezig te zijn met deze continue veranderende logistieke markt is het zaak wendbaar en innovatief te zijn. Lean & Green geeft inzicht in de middelen die beschikbaar zijn en wat de meerwaarde hiervan kan zijn voor jouw bedrijf om dit efficiënter en effectiever in te richten. Lean & Green deelnemers kijken daarbij naar hoe ze zaken binnen en buiten hun organisatie structureel slimmer en duurzamer kunnen maken en houden zich bezig met de schaalbaarheid van deze oplossingen.

green

Deelnemers die meedoen zijn bewust van hun toegevoegde waarde aan de toekomst van de logistieke sector en voelen de verantwoordelijkheid hier iets mee te doen. Ze zijn een tastbaar voorbeeld voor andere bedrijven om ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Wij helpen onze Lean & Green deelnemers te zoeken naar de juiste balans tussen een gestroomlijnde organisatie en milieubewust ondernemen. Meedoen?

De route naar 0% CO2 emissie

Lean & Green bestaat uit ruim 500 deelnemers binnen 9 landen in Europa. Allemaal koplopers in de logistiek die met name door middel van duurzame mobiliteit op verschillende manieren samenwerken aan de missie naar 0% CO2 emissie. Hoe gaat dat in zijn werk?

Registreer nu

Lean& Green

Start

Om te beginnen met Lean & Green wordt er van je verwacht data te verzamelen om een nulmeting te doen. Dit is de basis van de Plan van Aanpak. In dit plan bepaal je verder jullie scope en deel je welke maatregelen jullie gaan nemen om de CO2 reductie-doelstelling te behalen. Op basis van jullie gevalideerde CO2-prestatie kunnen jullie zelfs direct instromen op het 1e, 2e of 3e Ster

Lean& Green

1 Star

Organisaties die binnen een maximale periode van vijf jaar een minimale CO2-reductie van 20% hebben gerealiseerd ontvangen de Lean & Green Star. Organisaties die hierin al een significante prestatie hebben geleverd, de juiste scope hanteren en de genomen verduurzamingsmaatregelen toelichten, kunnen direct instromen op dit niveau.

Lean& Green

2 Stars

Met een optimalisatie in de kwaliteit van jouw data en een verbreding van de scope kun je verder werken aan nieuwe duurzaamheidsambities voor het bedrijf. Om de tweede Star te mogen voeren werk je actief samen in de keten en heb je een additionele, minimale CO2-reductie van 10% behaald.

Lean& Green

3 Stars

Voor de derde Star gaan we nog meer de verdieping in. Meer waardevolle data, een bredere scope en een aanvulling bovenop je huidige resultaten van minimaal 5% reductie binnen twee jaar zorgt ervoor dat jouw organisatie vol trots de 3e Star mag voeren.

Lean& Green

4 Stars

De 4e Lean & Green Star gaat over verbinden. Voor de 4e Lean & Green ster is namelijk een samenwerking tussen deelnemers die actief zijn binnen dezelfde sector vereist. De doelstellingen zijn gekoppeld aan het Klimaatakkoord en is daarmee een volgende stap naar 0% emissie.

Werk samen in een betrouwbaar netwerk

  • Toegang tot de Lean & Green Community

  • Vrijstelling van EED

  • Bespaar kostbare tijd

  • Gevalideerd inzicht in je CO2-prestatie

  • Toegang tot de Lean & Green Events

Registreer nu