Lean & Green OnSpot events ‘Werkzaamheden in Antwerpen’

In juni organiseerden we vier events rondom het thema ‘Werkzaamheden in Antwerpen’. Dit voorjaar is Antwerpen gestart met de bouw van de Oosterweel om de Antwerpse Ring uiterlijk 2026 rond te krijgen. Het doel is om minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio te realiseren. Wij kijken terug op een geslaagde eerste editie ‘Lean & Green OnSpot events’.

 

Opening in Oosterhout
Op 12 juni werden wij samen met onze leden na een bezoek aan het LCB event door Cargill ontvangen en op 13 juni vond het event in Oosterhout plaats. Programmamanager Alex Matatula opende het event en Caroline Koiter (titel functie) van Lean & Green Off-Road vertelde uitgebreid over de werkzaamheden rondom de ring Antwerpen. Caroline gaf aan dat de bouw van de Oosterweel en de werkzaamheden in Brabant (Waalwijk) en Brussel (2022) de komende zes tot tien jaar voor de nodige uitdagingen voor verladers en vervoerders zorgen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden nodigde Caroline het publiek uit om mee te denken over bundelen of het gebruik maken van andere modaliteiten.

Bundeling en andere modaliteiten
Verladers en vervoerders gingen over een aantal brandende vragen in discussie: hoe kunnen we omgaan met de uitdagingen rondom de werkzaamheden? Zal onze focus op meer rail, barge of bundelen moeten liggen? Wie bepaalt welke richting we opgaan? En hoe financieren we onze uitdagingen?

Tijdens de discussie lag de nadruk vooral op de potentie van samenwerking en het vormen van joint-corridors over spoor of water. Hierbij werden barge Velsen- Utrecht-Rotterdam en de North West Central Corridor als voorbeelden genoemd. De North West Central Corridor is een sprekend voorbeeld van acht terminals die samenwerken om betrouwbare diensten van en naar de deepsea terminals in Rotterdam te verzorgen. Ook een aantal andere ‘learnings’ voerden tijdens de events de boventoon:

  • Om de risico’s te beperken is het voor vervoerders van belang dat verladers toezeggingen doen om samenwerkingen en corridors op te zetten. Cargill en Swinckels werden hierbij als vooruitstrevende voorbeelden genoemd;
  • De verlader verwacht dat vervoerders ervoor zorgen dat de vraag geleverd kan worden;
  • Zeker voor de initiatiefase is het van belang dat een businesscase klopt en de kosten vergelijkbaar zijn;
  • Multimodaal transport blijkt op korte afstand te duur of is vanwege een lange handelingstijd inefficiënt. Lange afstanden bieden een beter perspectief voor multimodaal transport;
  • Door onder andere openingstijden en drukte bestaan er onzekerheden over de beschikbaarheid bij terminals. Bundelen kan leiden tot betere afspraken bij de terminals.

De volgende stap
Van de bezoekers kregen we waardevolle terugkoppelingen. Zo mag er volgens hun de komende tijd meer aandacht worden besteed aan schaal, kosten en tijd. Daarnaast gaven ze aan dat Lean & Green en het Off-Road team nog meer verladers bij deze events en samenwerkingen kunnen betrekken (waarom). En voor het ontwikkelen van joint corridors kunnen Off-Road runners, 3een 4ejaars studenten van diverse hogescholen, een belangrijke bijdrage leveren (waarom).

 

Lean & Green OnSpot events
Samen met Lean & Green deelnemers en regionale partners organiseren we ‘Lean & Green OnSpot events’. Verladers, vervoerders, retailers, en logistiek dienstverleners van binnen en buiten ons netwerk zijn van harte bij onze deelnemers op locatie uitgenodigd. Tijdens de events bespreken we een actueel thema en stimuleren we samenwerking en CO2 reductie.

De OnSpot events krijgen in het najaar met een actueel thema een vervolg. Vragen of opmerkingen over deze- of de aankomende events? Neem contact op met <naam> via <mail/ of telefoonnummer>

 

De aanwezige organisatie tijdens de events in juni: Cargill, TMA, CTVrede, Schavemaker, PTCBA, Samskip, Noord West Connect, Albert Keijzer, Royal Swinkels Family Brewery, I-Kwadraat, A2B-Online, GVT, FrigoBreda, BVB, CCT, New Ways Brabant en Lean & Green.

Published on
27 augustus 2019