Synchromodaal

Synchromodaliteit is het optimaal benutten van de verschillende modaliteiten in een geïntegreerde vervoersoplossing. Door gemakkelijker te kunnen schakelen tussen verschillende modaliteiten, zoals wegtransport, spoorvervoer, luchtvervoer of zeevracht, kan de doorstroom van goederenvervoer efficiënter worden ingericht. Het helpt lege ritten voorkomen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een duurzame transportketen. Synchromodaal werken begint bij een betere en intensievere samenwerking tussen verladers en logistieke dienstverleners. Op basis van forecasts kan op voorhand ruimte worden gereserveerd of ingekocht. Door verschillende transportmodaliteiten via een netwerk flexibel en duurzaam in te zetten kan bij zowel inplannen als realtime –wanneer er bijvoorbeeld sprake is van onverwachte weersomstandigheden- naadloos worden geschakeld waardoor een zo optimaal mogelijke beladingsgraad kan worden behaald en de klant ongeacht de gebruikte modaliteit of route, op tijd wordt bediend.
Nieuw!

Masterclass e-Joint Corridor Lean & Green Off-Road: datalogistics en blockchain voor…

Lean & Green Off-Road organiseert samen met LCB deze landelijke masterclass voor verladers, vervoerders en…

Europa Samenwerken Synchromodaal

E-Joint Corridor vergroot efficiency op corridor Tilburg-Rzepin

Met de e-Joint Corridor worden vrachtdocumenten over de verschillende modaliteiten heen gedigitaliseerd en met elkaar…

Data Samenwerken Synchromodaal

Terugblik op geslaagde Lean & Green Summit 2019 i.s.m. Factor 6

De Summit startte met een gezamenlijke lunch. Daarna leidde Hans Etman de plenaire sessie, waar…

Nederland Samenwerken Synchromodaal

Lean & Green OnSpot event 21 november 2019, Swinkels en Barge…

Tijdens dit OnSpot event bezoeken we Swinkels en BTT. Zij gaan in op hun samenwerking…

Data Nederland Europa Samenwerken Wegtransport Synchromodaal Voertuigen

Lean & Green Summit 2020

Tijdens de jaarlijkse Lean & Green Summit vieren we met elkaar de hoogtepunten van het…

Data Nederland Europa Samenwerken Wegtransport Synchromodaal

Optimalisatie transportplanning

Met het optimaliseren van de transportplanning kunnen niet alleen CO2 maar ook kosten bespaard worden. ……

Data Nederland Europa Samenwerken Synchromodaal

Modal shift

Met model shift zorg je voor verandering van vervoerwijze. Het gebruik van spoor of (binnen)vaartschip…

Data Nederland Europa Samenwerken Wegtransport Synchromodaal

Horizontale samenwerking

Er zijn veel verschillende vormen van samenwerking die helpen te besparen, zoals een samenwerking in…

Wegtransport Synchromodaal

Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg

De Goederenvervoeragenda bevat afspraken die de minister samen met de Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie…

Europa Synchromodaal

Go Off-Road met de Legal Office

De Legal Office Lean & Green Off-Road heeft met de Legal Office juridische documenten ontwikkeld,…