Cleaner Globe BV: Less Fuel Conditioner

Een brandstofadditief dat aan de brandstof (diesel, benzine, etc…) als vloeistof wordt toegevoegd en voor een betere verbranding zorgt. Het additief werkt in alle verbrandingsmotoren. De verbranding is vollediger door het uiteen vallen van de brandstofdruppeltjes op het moment van verbranding. Hierdoor tevens een lagere uitstoot van de schadelijke emissies, o.a. CO2. De motor blijft ook van binnen schoner, waardoor de warmtehuishouding van de verbrandingsmotor op het niveau blijft zoals die is ontworpen door de fabrikanten. Het additief voldoet –zelfs bij dubbele dosering- aan de specificaties van diesel (EN 590) en benzine (EN 228). De gemiddelde brandstofbesparing ligt tussen de 5 en 10 %.

Ron Tabak, LESS fuel conditioner: ‘De logistieke sector en de weg- en waterbouw kunnen volop profiteren van onze bewezen technologie. Door toevoeging van ons product aan de brandstof heeft het een bijzonder positieve invloed op de verbranding en reiniging van de verbrandingsmotor. Besparingen >5% op de brandstof en reductie op de Co2 zijn zondermeer haalbaar. Dit resulteert in een gezondere werk- en leefomgeving. De verkregen Lean and Green Solution Award is tevens voor onze klanten de bevestiging en erkenning dat zij met ons product bijdragen aan een beter milieu en daarnaast resulteert het voor hen in een significant beter bedrijfsresultaat! Ook hier geldt: ‘Less is more!’’

Leer hier meer over de Lean and Green Solution Less Fuel Conditioner. Of reken hier uit hoeveel reductie het gebruik van Less in uw Diesel Truck kan opleveren. En lees het interview met Les Cozzi van Cleaner Globe.

Hieronder een reactie van een tevreden gebruiker, Lean and Green Award Winner Wesseling Logistics, die Less opgenomen hebben als maatregel in het plan van aanpak voor de Lean and Green Award:

Reference Letter Wesseling

Published on
24 december 2016